Refundacja NFZ

Od 1 stycznia 2020 roku, lekarze wystawiając zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne lub środki pomocnicze automatycznie potwierdzają prawo do świadczeń.

Pacjent nie musi udawać się do Narodowego Funduszu Zdrowia i potwierdzać samodzielnie zlecenia, gdyż odbywa się to już na etapie wizyty lekarskiej. Wyjątek stanowią wizyty domowe lub problemy informatyczne, gdzie lekarz nie ma możliwości bezpośrednio pobrać danych z systemu NFZ.

W takiej wyjątkowej sytuacji, pacjent wybiera się do oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia i przyznania mu refundacji, lub potwierdza zlecenie wysyłając e-mail do oddziału NFZ.

Ostatnim krokiem pozostaje już tylko wizyta w sklepie medycznym, który posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zrealizowanie otrzymanego wniosku. Przy zakupie ponosicie Państwo tylko część kosztów ponieważ kwota refundowana jest automatycznie odejmowana od ceny produktu.