Wkładki i buty ortopedyczne

UWAGA! TO SĄ WYROBY MEDYCZNE, UŻYWAJ ICH ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ