Opieka stomijna i urologiczna

UWAGA! TO SĄ WYROBY MEDYCZNE, UŻYWAJ ICH ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ